Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal vragen die regelmatig gesteld worden door potentiële zelf- en samenbouwers in Spijkvoorderenk.

Heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Bouwmogelijkheden

 • Bij de kavels 8, 45 en 49 staat in de verkoopinformatie dat hier een ‘vrijstaand (geschakelde) woning’ mag worden gebouwd. Wat houdt dat in?
  ‘Vrijstaand (geschakeld)’ houdt in dat u op deze kavels niet verplicht bent om uw garage tegen de buurwoning aan te bouwen. U kunt dus een woning met garage bouwen die helemaal vrij staat. Wilt u de garage graag geschakeld bouwen, dus direct aansluitend op de garage van de buren? Dat is ook mogelijk. Na de verloting van de kavels kunt u met de buren overleggen over het schakelen van de garages.

 

 • Mag ik een houten huis, skeletbouwwoning of schuurwoning bouwen op de kavels die te koop staan?
  Het beeldkwaliteitplan van De Vijfde Hoek beschrijft wat er qua bouw mogelijk is in het deelgebied ‘De Zoom’, waar deze kavels liggen. In het plan staat dat ‘baksteen in principe het hoofdmateriaal is’. Verder moet ‘het materiaal- en kleurgebruik van aangrenzende bebouwing met elkaar harmoniseren’. Wilt u weten of uw bouwplan binnen de kaders van dit beeldkwaliteitplan valt, dan kunt u een preadvies aanvragen.

 

 • Kan ik in Spijkvoorderenk een jarendertigwoning met dakpannen bouwen?
  Het uitgangspunt is dat de huizenbouw aansluit op de huidige projectwoningen in Spijkvoorderenk en op de bouw in de aangrenzende wijk Fetlaer. Er is veel mogelijk, maar een jarendertigstijl valt hier niet onder. Het gebruik van dakpannen is geen probleem. Wilt u weten of uw bouwplan past binnen de uitgangspunten? Dan kunt u van tevoren advies inwinnen over uw bouwplan: een zogeheten preadvies.

 

 • Moet de bebouwing eruitzien zoals op de tekening van de kavel?
  Nee, dit is een voorbeeld van wat er mogelijk is. Voor u is vooral het bouwvlak belangrijk: het bouwvlak is het deel van de kavel waarbinnen u uw woning mag bouwen. U leest hier meer over in het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het kavelpaspoort.

 

 • Met welke bouwkosten moet ik ongeveer rekening houden?
  De bouwkosten zijn natuurlijk afhankelijk van uw wensen, maar ruwweg kunt u de kosten inschatten op basis van richtprijzen per m². Meer informatie vindt u op de website Deventer verkoopt.

 

Samen bouwen

 • Ik wil een gemeentelijke kavel voor samenbouw kopen, maar ik heb nog geen medebouwer gevonden. Kunnen jullie helpen?
  Als u een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning wilt kopen, heeft u een samenbouwer nodig. Kunt u niemand vinden, dan kunt u een bericht naar onze gemeentemakelaars sturen. Wij kunnen uw contactgegevens dan doorsturen naar potentiële medebouwers. Daarvoor vermeldt u het volgende in uw bericht:
  - U noemt uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
  - U geeft toestemming aan de gemeente om deze gegevens te delen met medebouwers.
  De gemeente verwerkt deze gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ze worden na uw toestemming uitsluitend gebruikt om medebouwers te koppelen voor de verkoop van de gemeentelijke kavels in Spijkvoorderenk. Als de gegevens niet meer nodig zijn, zal de gemeente ze verwijderen.

 

Algemeen

 • Is er een overzicht van de kavelprijzen en oppervlaktes van kavels die te koop zijn?
  Bekijk het overzicht op de website Deventer verkoopt.

 

 • Hoe verloopt de uitgifteprocedure?
  Om in aanmerking te komen voor een kavel, vult u een inschrijfformulier in. Bekijk vooraf ook de voorwaarden voor kaveluitgifte, zodat u weet hoe de uitgifteprocedure werkt. U vindt deze documenten op de website Deventer verkoopt.

  De toewijzing vindt plaats op basis van loting. Bent u ingeloot en wilt u daadwerkelijk een kavel kopen? Dan neemt u een optie voor de duur van 6 maanden. In die tijd kunt u uw omgevingsvergunning en hypotheek regelen. De optie kost € 500 inclusief btw. Als u de kavel koopt, wordt dit bedrag verrekend met de koopsom.

  Bij aankoop krijgt u een koopovereenkomst (in tweevoud) ter ondertekening. U hebt een maand de tijd om deze te tekenen en terug te sturen. Zodra de overeenkomst bij ons binnen is, is de koop gesloten. Daarna hebt u 6 maanden om de akte te laten passeren.

 

 • Via welke wegen zijn de kavels bereikbaar?
  De kavels die te koop staan zijn bereikbaar via de Johannes Bosboomstraat, Bernardus van den Bergweg en de Hoogeveenstraat.

 

 • Moeten we heien voordat we gaan bouwen?
  Daar kunnen we geen eenduidige uitspraak over doen. Het draagvermogen van de bodem kan per kavel verschillen. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat uw perceel genoeg draagvermogen heeft. Met een sonderingsonderzoek kunt u de situatie voor uw kavel bekijken. Dit onderzoek is verplicht bij het aanvragen van een bouwvergunning. Zo weet u van tevoren waar u aan toe bent.

 

 • Hoe zit het met de inrichting van bouw- en toegangswegen?
  De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte: het gebied dat voor iedereen toegankelijk is. Tijdens de bouwfase van de nieuwbouwkavels leggen we – waar nodig – een tijdelijke bestrating aan. Zo kan bouwverkeer het bouwterrein bereiken. We starten met de definitieve bestrating zodra de bouw gereed is of bouwverkeer de bestrating niet meer kan beschadigen.