Afbeelding van Kaart Nieuwe kavels in Spijkvoorderenk

Nieuwe kavels in Spijkvoorderenk

Op dit moment zijn er kavels voor zelf- en samenbouw te koop in Spijkvoorderenk. Een deel van de kavels wordt verkocht door de gemeente Deventer, een deel door Ten Hag Makelaars.

Afbeelding van Kavelverkoop Afbeelding van Kavelverkoop

Zelf of samen bouwen

In Spijkvoorderenk kunt u zelf of samen met anderen bouwen. Er zijn kavels beschikbaar voor vrijstaande woningen en voor tweekappers. U vindt alle informatie over kavelgroottes en prijzen op de website van Deventer verkoopt:

  • overzicht van kavels voor zelf- en samenbouw;
  • kavelpaspoorten van de kavels die worden uitgegeven door de gemeente;
  • kavelgroottes en prijzen van de kavels die worden uitgegeven door de gemeente.

Inschrijven voor een gemeentelijke kavel

Van 20 mei tot en met 3 juni 2019 18.00 uur kunt u zich inschrijven voor een kavel van de gemeente. De verkoop van deze gemeentelijke kavels vindt plaats op basis van de gemeentelijke uitgiftevoorwaarden en wordt geregeld door de gemeentemakelaars. Dit met uitzondering van de kavelnummers 6 en 44: die worden verkocht via Ten Hag.

U kunt zich inschrijven met het inschrijfformulier. Dit ingevulde en ondertekende formulier geeft u af bij de gemeente Deventer, Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1 in Deventer. U kunt het formulier ook mailen naar makelaardij@deventer.nl. De toewijzing van de gemeentelijke kavels vindt plaats op basis van loting. Deze loting is op 11 juni 2019. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de uitgiftevoorwaarden.

Inschrijven voor een kavel via Ten Hag

Een deel van de kavels in dit plangebied is niet in eigendom van de gemeente Deventer. De verkoop van die kavels en van de kavels 6 en 44 is in handen van Ten Hag Makelaars. Hiervoor gelden andere uitgiftevoorwaarden en een ander inschrijfformulier. Voor meer informatie over deze kavels kijkt u op de website van Ten Hag Makelaars.

Voorwaarden en modelovereenkomst

Bekijk de voorwaarden en de modelkoopovereenkomst voor de gemeentelijke kaveluitgifte. U vindt deze documenten op de website van Deventer verkoopt.

Inschrijfformulieren

Op Deventer verkoopt vindt u inschrijfformulieren voor samenbouwers en voor zelfbouwers:

  • inschrijfformulieren met samenbouwer: uitsluitend te gebruiken voor de kavelnummers 4 en 5, 9 en 10, 46 en 47;
  • inschrijfformulieren voor zelfbouwer: uitsluitend te gebruiken voor de gemeentelijke kavels met de nummers 1, 2, 3, 11, 45 en 48.

De verkoop van de overige kavels voor zelf- en samenbouw verloopt via Ten Hag Makelaars. Het inschrijfformulier voor deze kavels kunt u bij Ten Hag opvragen en inleveren. Hiervoor gelden de voorwaarden en inschrijftermijnen van Ten Hag.

Veelgestelde vragen

Op onze pagina met veelgestelde vragen leest u meer over de kavelverkoop en de bouwmogelijkheden.